Menu główne
CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Ośrodek wypoczynkowy
Sekcje zainteresowań
Wideo
Linki
Facebook Gmina Lubasz

Cennik

ZARZĄDZENIE NR 1/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu
z dnia 04.01.2016
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu GOK w Lubaszu – Ośrodek Wypoczynkowy
(O.W.) oraz nowego cennika usług ośrodka wypoczynkowego na rok 2016.

1.  Wprowadza się nowy Regulaminu GOK w Lubaszu – Ośrodek Wypoczynkowy (O.W.) – regulamin
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Wprowadza się nowy cennik usług ośrodka wypoczynkowego:

Wynajęcie domków letniskowych:

 •   domek brda 4szt (9, 10, 11, 12) 4-5 osób (2-pokoje, toaleta, tv, wi-fi) - doba - 100 zł /emeryci 90zł.
 •   domek holenderski 6szt.     ( 1, 2, 3, 4, 5, 6)   - doba - 140 zł. / emeryci – 130 zł

4-6 osób (2 sypialnie + salon, kuchnia, toaleta, prysznic, kominek gazowy, tv, wi-fi)  

 •   domek holenderski 1 szt (8) - doba - 160 zł

6-8 osób (3 sypialnie + salon, kuchnia, toaleta, prysznic, kominek gazowy, tv, wi-fi)  

 •   domek holenderski 1 szt (7) -   doba - 160 zł

4-6 osób (2 sypialnie + salon, kuchnia, toaleta, prysznic, kominek gazowy, tv, wi-fi, parasol + leżaki)


Dodatkowa opłata:

 • pies - doba – 10zł;
 • parking na terenie ośrodka dla wczasowiczów - doba – 5zł

Opłaty obowiązujące na polu namiotowym:

 •   osoba dorosła - doba - 8zł
 •   dzieci do lat 7 - doba - 4zł
 •   namiot - doba - 8zł
 •   namiot z samochodem - doba – 13zł
 •   przyczepa campingowa - doba – 10zł
 •   przyczepa campingowa + samochód - doba – 15zł
 •   przyczepa campingowa 2-osiowa + samochód - doba – 25zł
 •   przyłącze elektryczne - doba   – 6zł
 •   przyczepa campingowa - opłata roczna - 2.400,00zł

Opłaty za korzystanie ze sprzętu wodnego:

 •   wypożyczenie kajaku - 10 zł. na godz.
 •   wypożyczenie roweru wodnego zwykłego - 10 zł. na godz.
 •   wypożyczenie roweru wodnego „garbus” - 20 zł. na godz.
 •   wypożyczenie roweru wodnego „łabędź” duży - 20 zł. na godz.
 •   wypożyczenie roweru wodnego „łabędź” - 15 zł. na godz.
 •   wypożyczenie roweru wodnego „kaczka” - 15 zł. na godz.

Opłaty parkingowe:

 •   motor - 3 zł. za 1-razowy wjazd
 •   samochód  do 3,5t - 5 zł. za   1-razowy wjazd
 •   autobus   i samochód pow. 3,5 tony  - 10 zł. za 1-razowy wjazd

Opłaty za wynajęcie powierzchni pod stoisko handlowe:

 •   stoisko bez prądu do 6m/kw. - 100 zł
 •   stoisko bez prądu do 12m/kw. - 200 zł
 •   stoisko bez prądu do 24m/kw. - 300 zł
 •   stoisko bez prądu do 50m/kw. - 600 zł
 •   stoisko z prądem do 6m/kw. - 120 zł
 •   stoisko z prądem do 12m/kw. - 240 zł
 •   stoisko z prądem do 24m/kw. - 360 zł
 •   stoisko z prądem do 50m/kw. - 720 zł
 •   zjeżdżalnia dmuchana (zamek, basen, inne) do 30 m/kw - 200 zł

Ceny posiłków:

 •   śniadanie 10zł
 •   obiad dwudaniowy 16zł
 •   zupa 4zł
 •   kolacja 10zł

Opłaty za wynajęcie:

 •   scena - doba - 2.000,00zł
 •   stoły biesiadne – doba - 10zł
 •   ławki składane – doba - 5zł
 •   stoliki restauracyjne 80/80 – doba - 5zł
 •   krzesła restauracyjne – doba - 3zł
 •   grill – doba - 50zł

3.  Zarządzenie wchodzi w życie dnia 04.01.2016r.


 

                                                                Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016


Regulamin GOK w Lubaszu – Ośrodek Wypoczynkowy (O.W.)
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego (O.W.) przy jeziorze „Dużym” w Lubaszu i jest integralną częścią umowy, do której
zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie się, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę
zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał
się i akceptuje warunki Regulaminu.


1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie O.W.
2. Regulamin jest dostępny w Recepcji ośrodka a także na stronie O.W. www.gok-lubasz.wp.pl.
3.  Domki wynajmowane są na „doby hotelowe”. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia
następnego.
4.  Prośbę  o  przedłużenie  doby  hotelowej  Gość  powinien  zgłosić  w  Recepcji  jak  najszybciej.  O.W.  może  nie
uwzględnić  życzenia  przedłużenia  pobytu  w  przypadku  wykorzystania  wszystkich  miejsc  noclegowych  lub  w
przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
5.  O.W. zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej
pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
7.  Każda osoba mieszkająca w ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej       O.W. zgłoszonej w
Urzędzie Gminy w Lubaszu, w związku z tym po przyjeździe  należy udostępnić ważny dokument tożsamości i
przedstawić  go  w  recepcji,  a  po  zameldowaniu  odebrać  dokument  wraz  z  dowodem  uiszczenia  opłaty
miejscowej.
8.  Gość ośrodka nie może przekazywać miejsc noclegowych osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za
który uiścił należną opłatę za pobyt.
9.  Osoby  niezameldowane  w  O.W.  mogą  gościnnie  przebywać  w  pokoju  od  godziny  8:00  do  godziny  22:00.
Osoby zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich
szkody.
10.  Ilość  osób  zakwaterowanych  w  domkach  nie  może  przekraczać  ilości  osób  zameldowanych  i  mających
opłacony  pobyt.  W  przypadku  stwierdzenia  przebywania  w  domku  osób  nieuprawnionych,  koszt  ich  pobytu
ponosi osoba zameldowana wg cen obowiązujących w danym dniu.
11.  O.W. może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin,  w
szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa,
pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
12.  Zagubienie klucza od domku lub sanitariatu powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka i dodatkowych
kluczy.
13.  Gości zobowiązuje się do opuszczania domków po uprzednim posprzątaniu, pozostawieniu czystych naczyń,
wyłączeniu oświetlenia i sprawdzeniu innych urządzeń.
14. Gości zobowiązuje się do wynoszenia śmieci do pojemników znajdujących się przy budynku gospodarczym.
15.  W  dniu  opuszczenia  O.W.  (wymeldowania)  Goście  zobowiązani  są  do  zdania  domku,  dlatego  należy  z
kluczami  udać  się  do  Recepcji  i  wraz  z  pracownikiem  O.W.  dokonać  zdania/odbioru  obiektu.  Ewentualne
nieprawidłowości (uszkodzenia, braki i inne) należy zapisać w protokole zdawczo/odbiorczym.
16.  Rezerwacja  nosi  miano  gwarantowanej,  jeżeli  zostanie  dokonana  zaliczka  w  wysokości  20%  wartości  w
terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.
17.  W przypadku odwołania rezerwacji w okresie 30 dni przed planowanym zakwaterowaniem, zaliczka zostaje
zwrócona.
18. W przypadku odwołania rezerwacji w okresie krótszym aniżeli 30 dni przed planowanym zakwaterowaniem,
zaliczka nie zostaje zwrócona.
19.  W  przypadku  nieodwołania  rezerwacji  pokoju  do  godziny  18:00  w  dniu  przyjazdu  lub  w  przypadku  nie
dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do O.W. zaliczka nie zostaje zwrócona.
20. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, O.W. nie zwraca opłaty za daną
dobę hotelową.
21.  W  przypadku  zastrzeżeń  dotyczących  jakości  usług  Gość  jest  proszony  o  niezwłoczne  ich  zgłaszanie  do
Recepcji lub Dyrektora GOK w Lubaszu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
22.  O.W.  ma  obowiązek  zapewnić  Gościom  warunki  do  pełnego  i  nieskrępowanego  wypoczynku,
bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy   informacji o Gościu, profesjonalną i
uprzejmą  obsługę  w  zakresie  wszystkich  usług  świadczonych  w  Ośrodku,  wykonywanie  niezbędnych  napraw
urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
23. Wszelkie awarie zobowiązuje się zgłaszać na Recepcji.
24. Usunięcie awarii będzie realizowane w jak najszybszym terminie.
25.  Goście  zameldowani na terenie O.W. bezpłatnie korzystają z jego podstawowej infrastruktury (plaża, plac
zabaw, orlik, sanitariaty).
26.  Dzieci  poniżej  14  roku  życia  powinny  znajdować  się  na  terenie  O.W.  pod  stałym  nadzorem  opiekunów
prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w  wyniku
działania dzieci.
27.  Ze  względu  na  wymagania  ochrony  przeciwpożarowej  w  domkach  nie  wolno  używać  jakichkolwiek
przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, jak
również używania ognia otwartego. Zakazuje się manipulowania przy urządzeniach gazowych. Obsługi urządzeń
gazowych dokonuje personel ośrodka.
28.  Gość  O.W.  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia  lub  zniszczenia
wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
29.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, O.W. może odmówić świadczenia usług osobie, która je
narusza.  Osoba  taka  jest  zobowiązana  do  niezwłocznego  zastosowania  się  do  żądań  O.W.,  uregulowania
należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
30.  Każdorazowo  Gość  opuszczający  domek,  ze  względów  bezpieczeństwa,  powinien  wyłączyć  urządzenia
pobierające energię, zakręcić krany oraz zamknąć okna oraz drzwi na klucz.
31.  O.W. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach, campingach oraz namiotach i poza nimi
mienie.
32.  O.W. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i  utratę  samochodu lub innego pojazdu należącego do
Gościa,  przedmiotów  w  nim  pozostawionych,  niezależnie  od  tego,  czy  pojazdy  te  zostały  zaparkowane  na
parkingu Ośrodka czy poza jego terenem.
33.  Parkowanie  pojazdów  dla  Gości  O.W.   dozwolone  jest  na  terenie  wyznaczonego  parkingu  lub  za  zgodą
pracownika Recepcji przy wynajętym domku campingowym przez cały okres pobytu, parking jest płatny.
34.  Przedmioty  osobistego  użytku,  pozostawione  w  domku  przez  wyjeżdżającego  Gościa,  będą  odesłane  na
wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
35.  Na  terenie  O.W.  obowiązuje  cisza  nocna  od  godziny  22:00  do  godziny  8:00  rano.  Zachowanie  osób
korzystających  z  usług  nie  powinno  zakłócać  spokoju  pobytu  innych  Gości.  W  sytuacjach  wyjątkowych  do,
których  należy  organizacja  wydarzeń  kulturalnych  w  Amfiteatrze,  cisza  nocna  może  zostać  skrócona,  o  czym
Goście zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na drzwiach lub w oknach Recepcji.
36.  Goście  mają  prawo  do  składania  reklamacji  w  przypadku  zauważenia  uchybień  w  jakości  świadczonych
usług.
37. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja oraz Dyrektor GOK w Lubaszu.
38. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
39.  W  domkach  O.W.  nie  można  przechowywać  ładunków  niebezpiecznych  –  broni  i  amunicji,  materiałów
łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
40.  Gość  wyraża  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie
danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002 r.  nr  101, poz.  926  z późniejszymi  zmianami)  przez  GOK  w  Lubaszu,  ul.
Kościelna  4  w  Lubaszu  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  pobytu  Gościa  w  Ośrodku,  korzystania  przez
Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich korygowania.
41. Zakazuje się prowadzenia na terenie O.W. akwizycji i sprzedaży obnośnej.
42.  Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie O.W. powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych
rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
43. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu.
45.  We wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie O.W. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu.
46. Zabrania się przywożenia zwierząt do Ośrodka, bez uprzedniej zgody Dyrekcji O.W.
47.  Goście  O.W.  mają  obowiązek  stosowania  się  oraz  przestrzegania  w/w  regulaminu,  a  także  regulaminów
obiektów znajdujących się do dyspozycji gości.
48.  Recepcja  jest  czynna  w  godzinach  wskazanych  w  informacji  umieszczonej  na  drzwiach  lub  w  oknach
Recepcji. W razie potrzeby należy dzwonić na numer 67 2557317.
49.  Prosimy  o  bieżące  zaznajamianie  się  w  trakcie  pobytu  z  informacjami  umieszczonymi  na  drzwiach  i  w
oknach Recepcji.
50. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2016r.

Copyright by gok-lubasz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.