Menu główne
CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Ośrodek wypoczynkowy
Sekcje zainteresowań
Wideo
Linki
Facebook Gmina Lubasz

Wynajem pomieszceń GOK

 

Procedura

Dotyczy wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu (sala wiejska w Lubaszu, sala GOK na terenie ośrodka wypoczynkowego, stołówka na terenie ośrodka wypoczynkowego)

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Osobiście:

w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kościelna 4

 

Opłata:

Stawki za wynajem pomieszczeń:

Sala wiejska:

za dobę (od godz. 12:00 do godz. 12:00) 300,00zł netto

za pierwszą godzinę wynajmu: 100,00zł netto

za każdą kolejną godzinę wynajmu: 50,00zł netto

dopłata za wynajem na godziny poza dniami i godzinami otwarcia Domu Kultury: 20,00zł netto

Kuchnia:

pomieszczenia z wyposażeniem za dobę: 75,00zł netto

Media:

zużycie mediów za dobę (energia elektryczna, woda, gaz): 50,00zł netto

zużycie mediów za pierwszą godzinę (energia elektryczna, woda, gaz, co. itp): 10,00zł netto

zużycie mediów za każdą następną godzinę (energia elektryczna, woda, gaz): 5,00zł netto

 

Sala GOK/ stołówka na terenie ośrodka wypoczynkowego:

za dobę (od godz. 12:00 do godz. 12:00): 200,00zł netto

za pierwszą godzinę wynajmu: 50,00zł netto

za każdą kolejną godzinę wynajmu: 30,00zł netto

dopłata za wynajem na godziny poza dniami i godzinami otwarcia Domu Kultury: 20,00zł netto

Kuchnia:

pomieszczenia z wyposażeniem za dobę: 100,00zł netto

Media:

zużycie mediów za dobę (energia elektryczna, woda, gaz, co, itp): 30,00zł netto

zużycie mediów za godzinę (energia elektryczna, woda, gaz): 10,00zł netto

zużycie mediów za każdą następną godzinę (energia elektryczna, woda, gaz): 5,00zł netto

 

Stawki za wynajem pomieszczeń, przy wynajmie długoterminowym, powyżej 1 miesiąca, są negocjowane z najemcą indywidualnie.

Do stawek określonych w zarządzeniu dolicza się należny podatek VAT.

Opłatę wg umowy należy uiścić przed rozpoczęciem korzystania z pomieszczeń: w kasie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej 4, poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00 lub przelewem na konto wskazane przez Gminny środek Kultury w Lubaszu.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Należy zgłosić się w Gminnym Ośrodku Kultury w celu podpisania umowy wynajmu.

Uiścić opłatę wg umowy.

W oznaczonym w umowie terminie należy zgłosić się w budynku, w którym została wynajęta sala

z dokumentem potwierdzającym wpłatę.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Kościelna 4

64-720 Lubasz

Osoba do kontaktu w sprawie wynajmu sal: Magdziarz Sławomir

Godziny pracy placówki: pn-pt 8:00-16:00

tel: 67 255 73 17; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; strona internetowa: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">WWWTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwagi:

Gminny Ośrodek Kultury za świadczone usługi wystawia faktury VAT.

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu z dnia 30.11.2015r. w sprawie

ustalenia minimalnych stawek za wynajem pomieszczeń.

 

Załączniki:

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem pomieszczeń.
 • Umowa na wynajem Sali.
 • Regulamin korzystania z Sali.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI WIEJSKIEJ

 

 

§ 1.

 

 1. Sala wiejska stanowi własność gminy Lubasz i jest częścią składową mienia komunalnego gminy.

 

 1. Nadzór nad mieniem i działalnością sali wiejskiej sprawuje Wójt na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.

 

 1. Administratorem obiektu sali wiejskiej jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.
 2. Korzystanie z sali wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

 

 1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w sali muszą być uzgodnione z GOK w Lubaszu.

 

 1. Salą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie zarządza GOK w Lubaszu.
 2. GOK dysponuje kluczami do sali wiejskiej i udostępnia salę użytkownikom oraz odbiera i zamyka salę po zakończeniu zorganizowanych przedsięwzięć.
 3. Sala wiejska udostępniana jest przez GOK osobom pełnoletnim.
 4. W przypadku organizowania w sali wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, GOK udostępnia salę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.
 5. Korzystający z sali wiejskiej organizując przedsięwzięcia w sali wiejskiej mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
 6. Użytkownicy sali, korzystając z obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów       dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych.
 7. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w sali wiejskiej korzystający ze sali zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do sali.

 

 1. 9.Korzystający z sali zobowiązany jest do utrzymania ładu, spokoju i porządku oraz zabezpieczenia mienia w udostępnionych pomieszczeniach, a także odpowiada za ewentualne zniszczenia lub kradzież.

 

§ 3.

 

W Sali wiejskiej oraz na terenach przynależnych do sali obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:

 

 1. 1)wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z sali,
 2. 2)zakłócania porządku,
 3. 3)korzystania ze sali wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających ze sali,
 4. 4)spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,
 5. 5)korzystania z sali wiejskiej od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sposób zakłócający ciszę nocną,
 6. 6)nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.

 

§ 4.

 

Właściciel sali wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze sali wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 

§ 5.

Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania sali wiejskiej należy składać w GOK.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GOK

 

§ 1.

 

 1. Sala GOK stanowi własność gminy Lubasz i jest częścią składową mienia komunalnego gminy.

 

 1. Nadzór nad mieniem i działalnością sali GOK sprawuje Wójt na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.

 

 1. Administratorem obiektu Sali GOK jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.
 2. Korzystanie z sali możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

 

 1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w sali muszą być uzgodnione z GOK w Lubaszu.

 

 1. Salą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie zarządza GOK w Lubaszu.
 2. GOK dysponuje kluczami do sali i udostępnia salę użytkownikom oraz odbiera i zamyka salę po zakończeniu zorganizowanych przedsięwzięć.
 3. Sala udostępniana jest przez GOK osobom pełnoletnim.
 4. W przypadku organizowania w sali przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, GOK udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.
 5. Korzystający z sali organizując przedsięwzięcia w sali mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
 6. Użytkownicy sali, korzystając z obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów       dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych.
 7. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w sali korzystający z sali zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do sali.

 

 1. 17.Korzystający z sali zobowiązany jest do utrzymania ładu, spokoju i porządku oraz zabezpieczenia mienia w udostępnionych pomieszczeniach, a także odpowiada za ewentualne zniszczenia lub kradzież.

§ 3.

 

W Sali GOK oraz na terenach przynależnych do sali obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:

 

 1. 7)wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z sali,
 2. 8)zakłócania porządku,
 3. 9)korzystania z sali w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających z sali,
 4. 10)spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,
 5. 11)korzystania z sali od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sposób zakłócający ciszę nocną,
 6. 12)nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.

 

 

§ 4.

 

Właściciel sali wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze sali wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 

§ 5.

 

Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania sali GOK należy składać w GOK.

 

 

 

Copyright by gok-lubasz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.